Преведен ATEC на македонски јазик

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани колешки и колеги,

Сакаме да ве известиме дека Autism Treatment Evaluation Checklist е преведена на македонски јазик и поставена на веб страницата на Инситутот за истражување на аутизмот во Сан Диего.

Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) претставува метода зa утврдување и анализа на ефективноста од третманот за аутизам. ATEC примарно е дизајниран да ја процени и утврди ефективноста на третманите со аутизам, но исто така може да биде корисен како алатка за скрининг за деца. Доколку родителите би можеле да вршат редовни психометриски проценки на нивните деца, тогаш цената на клиничките испитувања ќе се намали, овозможувајќи подолги клинички испитувања со поголем број на учесници. Прашалникот е дизајниран за употреба со деца на возраст од 2–12 години.

Листата е преведена на 22 јазици, меѓу кои и македонскиот и сите родители и професионалци можат да ја пополнат онлајн овде.

Претседател на МНЗА