CUPID лесно читлива брошура за лица со интелектуална попреченост

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани лица со интелектуална попреченост и вашите семејства,

За потребите на CUPID COST проектот изработивме лесно читлива брошура со која треба да го промовираме проектот кај сите лица со интелектуална попреченост и нивните семејства. Можете да ја погледнете овде, а исто така секој ден по една страница ќе биде споделувана на нашите социјални медиуми. Ги очекуваме вашите коментари, доколку имате забелешки за подобрување на истата на следната е-пошта: president@mssa.org.mk.

Претседател на МНЗА