Претставување на презентерите на вебинарите – Тања Станкова

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани колешки и колеги,

Денес ви ја преставуваме следната презентерка на третиот вебинар што ќе се одржи во четврток на 21.05.2020 во 12:00 часот преку платформата Zoom, а тоа е техничката м-р Тања Станкова, долгогодишен член на МНЗА.

М-р Тања Станкова е дипломиран дефектолог. Работи како училишен дефектолог во ООУ„Ѓорче Петров“-Скопје. Дипломските студии ги завршува во 2010 година на Институтот за специјална едукација и рехабилитација, на Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Магистерските студии ги започнува на Универзитетот во Осло, Норвешка, во рамки на програмата Специјална едукација, а ги завршува на Институтот за специјална едукација и рехабилитација, на Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 2018 година, со одбрана на магистерскиот труд Сексуална едукација на лица со аутистичен спектар на нарушувања – примена на техниката Социјални Приказни, под менторство на Проф. д-р Владимир Трајковски. Од 2011 година таа е член на Македонското научно здружение за аутизам (МНЗА) (www.mssa.org.mk).

Автор е на пет научни трудови: Вработување на лица со аутизам во Р. Македонија 2010 година; Инклузија на ученици со посебни образовни потреби во редовните училишта во Р. Македонија, 2012; Стратегии за комуникација со лица со Високо функционален аутизам и Аспергер синдром, 2012; Едукативен пристап за отстранување на несоодветно сексуално однесување кај лица со интелектуална попреченост, 2014; Примена Социјални Приказни во сексуална едукација на ученици со развојни нарушувања.

Обучувач: „Спречување на родово базирано насилство и дискриминација меѓу лицата со попреченост од јавната установа Бања Банско, 2019-2020“; „Програма за социјални вештини и позитивно родителство за деца и семејства со аутизам (асп), 2019“; „Постапување со деца со попреченост, жртви на насилство, 2018“; „Едукација за сексуалност и врски за лица со попреченост, 2016-2017“; „Сексуална едукација за лица со попреченост, 2016; Рана детекција на деца со попреченост, 2016“.

ИО на МНЗА

ReAttach Conference – Final call for abstracts

Linkedin   
Whatsapp   

Dear colleagues,

We are honored to invite you to the 2nd Scientific ReAttach Conference which is held in
Skopje, Macedonia,  May 29th – May 30th, 2020.  

FINAL CALL FOR ABSTRACTS
In preparation for our final conference program, our scientific committee encourages you to submit an abstract for a lecture, workshop or poster presentation.  The general theme of the 2nd ReAttach Conference is “embracing complexity“. This theme refers to the development of specialized training for ReAttach therapists who work with complex neuro-developmental challenges. The topics below are designed to help provide coherence to the program, but not to be overly restrictive.

  • ReAttach
  • Early Intervention / Special Education
  • Autism Spectrum Disorders
  • Neuro-developmental challenges through the lifespan
  • Personal growth and performance

Special opportunities for parents, partners and service users

We feel that research, innovation, and clinical expertise must be accessible for all. Therefore a team of experts will be available for free consultations on May 31st. 

Early Bird Registration is open until December 31st
You can easily register for this event by clicking the link below.

We hope to welcome you in Skopje!

Kind regards,
ReAttach Therapy International Foundation

Macedonian Scientific Society for Autism

Public forum on “Cultural inclusion of people with disabilities”

Linkedin   
Whatsapp   

Dear colleagues,

On April 5, 2019, the second public forum on “Cultural Inclusion of Disabled People” was held in the National Gallery as part of the activities from the project “Art for All”. The forum dedicated to culture as an important factor of change in the process of social inclusion of people with special needs is concluding the third, penultimate phase of this project supported by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Republic of Macedonia, coordinated by Ms. Maja Dimitrova.

Participating at the event were Ms. Mila Tsarovska, Minister of Labor and Social Policy, Mr. Enver Huseini, State Secretary at the Ministry of Education and Science, Dr. Dita Starova Qerimi, Director of the National Gallery, Ms. Dragi Celevski, State Counselor at the Ombudsman, Prof. Dr. Ibrahim Bedi, Vice-Dean at the Faculty of Fine Arts, Prof. Vladimir Martinovski, Ph.D., Department of General and Comparative Literature at the Faculty of Philology and Ms. Ivana Vasilevska Petrovska, MA, Special Educator and Rehabilitator, Vice-President of the Macedonian Scientific Society for Autism.

Ms. Ivana Vasilevska Petrovska stressed that a society that strives to be inclusive has the obligation to take appropriate measures to provide people with autism opportunities for development and use of their creative, artistic and intellectual potential for their benefit, as well as a benefit for society. “Through artistic creation, ways are created for these artists to be seen as capable, and their strengths are visible, valued, desired and appreciated. These events and all activities from the project are a contribution to transforming the perceptions regarding the competence of people with autism to create art and be part of our society. “

Also, she took this opportunity to promote the activities of MSSA in the next period within the project Autism PCP – A holistic Approach of person-centred planning for people with Autism. “In the next three years, within the framework of this project, we will empower people with autism at risk of social exclusion, strengthen general efforts to include autistic people in regular education and society, and strengthen the competencies of professionals working with and for these persons, and support the families of people with autism. “

The forum was held in the surroundings of the exhibition “Spring, Summer, Autumn, Winter … and Spring Again” made by students with autism, followed by a projection of the short documentary recorded during the art- workshops, by Kiril Shentevski.

Vice President of MSSA

Изложба „Пролет, лето, есен, зима…и повторно пролет”

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани пријатели,

МНЗА со големо задоволство Ве известува дека денес, 04.04.2019 година во просториите на Националната галерија на Македонија, лоцирана во Чифте Амам се реализираше третата фаза од проектот „Уметност за сите”, односно отворена беше изложбата под наслов „Пролет, лето, есен, зима… и повторно пролет“. Имено, изложени беа 60 дела на платно изработени од страна на деца и младинци со аутизам, вклучени од повеќе градови во државата.  Изложбата беше водена од координаторот на проектот м-р Маја Димитрова, а ја отвори покровителот на проектот „Уметност за сите“ – амбасадорот на Кралство Холандија во Република Македонија г-дин Вутер Пломп. Изложбата беше збогатено со музичка точка на извонредниот млад виолинист Филип Волкан. Сите учесници од овој проект, меѓу кои и членовите на МНЗА добија благодарница за учество, вложување и активна работа со децата за време на работилниците.

Среќни сме што бевме дел од овој проект, што успеавме преку уметност да го погледнеме светот од еден поинаков агол-преку очите на овие деца.

Гледај на аутизмот со своето срце,  твоите очи можеби ќе испуштат нешто…

Секретар на МНЗА

 

FAMILY ANALYSIS OF IMMUNOGLOBULIN CLASSES AND SUBCLASSES IN CHILDREN WITH AUTISTIC DISORDER

Linkedin   
Whatsapp   
. 2009 Nov; 9(4): 283–289.

Abstract

Autistic disorder is a severe neurodevelopment disorder characterized by a triad of impairments in reciprocal social interaction, verbal and nonverbal communication, and a pattern of repetitive stereotyped activities, behaviours and interests. There are strong lines of evidence to suggest that the immune system plays an important role in the pathogenesis of autistic disorder. The aim of this study was to analyze quantitative plasma concentration of immunoglobulin classes, and subclasses in autistic patients and their families. The investigation was performed retrospectively in 50 persons with autistic disorder in the Republic of Macedonia. Infantile autistic disorder was diagnosed by DSM-IV and ICD-10 criteria. Plasma immunoglobulin classes (IgM, IgA, and IgG) and subclasses (IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4) were determined using Nephelometer Analyzer BN-100. Multiple comparisons for the IgA variable have shown statistically significant differences between three pairs: male autistic from the fathers (p = 0,001), female autistic from the mothers (p = 0,008), as well as healthy sisters from the fathers (p = 0,011). Statistically significant differences found between three groups regarding autistic disorder (person with autistic disorder, father/mother of a person with autistic disorder, and brother/sister) independent of sex belongs to IgA, IgG2, and IgG3 variables. Multiple comparisons for the IgA variable have shown statistically significant differences between children with autistic disorder from the fathers and mothers (p < 0,001), and healthy brothers and sisters from the fathers and mothers (p < 0,001). Comparison between healthy children and children with autistic disorder from the same family should be tested for immunoglobulin classes and subclasses in order to avoid differences between generations.

Keywords: autistic disorder, immunoglobulin classes, immunoglobulin subclasses, family analysis
Source: PMC