World #Autism Awareness Month by MSSA angle

Linkedin   
Whatsapp   

Macedonian Scientific Society for Autism took a part in Autism Europe’s campaign. To mark World Autism Awareness Day (WAAD), April 2, Autism-Europe has launched a Europe-wide awareness raising campaign “A New Dynamic for Autism” to call for policies that support the urgent needs of people on the autism spectrum across the European Union, in the context of the upcoming European Parliament elections. We translated all the documents into Macedonian and share them into mass and social media as well.

MSSA is realized the third phase of the project “Art for All” together with National Gallery of Macedonia, and we conducted the exhibition entitled “Spring, Summer, Autumn, Winter … and Spring again”. Namely, there were 60 works on canvas made by children and youth with autism, included from several cities in the country.

The second public forum on “Cultural Inclusion of People with Disabilities” was held in the National Gallery as part of the activities from the project “Art for All”. The forum dedicated to culture as an important factor of change in the process of social inclusion of people with ASD and other disabilities. Ivana Vasilevska Petrovska, M.A., stressed that a society that strives to be inclusive has the obligation to take appropriate measures to provide people with autism opportunities for development and use of their creative, artistic and intellectual potential for their benefit, as well as a benefit for society.

Prof. Dr. Vladimir Trajkovski gave interviews about state of art for ASD in Macedonia and Autism PCP project into three national TV stations.

smartcapture

 

МНЗА се придружи во кампањата за #WAAD2019 заедно со Аутизам Европа

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани колешки и колеги,

Уште пред три седмици МНЗА се придружи на кампањата за одбележување на светскиот ден на аутизмот 2 април заедно со Аутизам Европа. Ги преведовме на македонски јазик нивните материјали кои се достапни на нивната веб страница. Алатките за кампањата можете да ги преземете од следниот линк.

Светскиот ден на аутизмот е прогласен од Генералното Собрание на Обединетите Нации во 2007 година како ден на кој треба да се посвети внимание на ургентните потреби на лицата со аутизам ширум светот. МНЗА овој ден го одбележува од 2011 година.

Се претпоставува дека 7 милиони луѓе во ЕУ имаат аутистичен спектар на нарушување. Многу од нив се соочуваат со дискриминација и се подложни на социјална исклученост. За да одговори на секојдневните предизвици со кои се соочуваат лицата со аутизам Аутизам Европа ја започна кампањата под наслов: „Нова динамика за аутизмот. I ∞ аутизам”. Покрај тоа што македонскиот јазик се` уште не е еден од официјалните јазици во ЕУ, ние како МНЗА сепак успеавме да го наметнеме и да се појават овие материјали на нашиот македонски јазик на нивната веб страница.

Аутизмот е доживотна состојба и во сите земји членки на ЕУ, а и надвор од неа лицата со АСН се соочуваат со слични предизвици како што се: навремена дијагноза, образование, здравствени услуги, домување и животна поддршка од страна на заедницата. Потребен е холистичен пристап за потребите на овие лица кој ние членовите на МНЗА секојдневно го применуваме во нашите активности и проекти.

Сите вие што сакате да се вклучите во кампањата можете да ја поддржите на одреден начин. Прво, можете да ги споделувате на социјалните медиуми сите алатки од погорниот линк на македонски јазик користејќи го хаштагот #AutismDay2019. Официјалното видео за кампањата е креирано од Аутизам Шпанија, членка на Аутизам Европа. Целта е што подобра социјална инклузија на лицата со аутизам. АЕ ја објави алатката за кампањата која ги објаснува целите на кампањата и вклучува материјали и стратегии на повеќе од 14 јазици, како и на формат лесен за читање.

Македонското научно здружение за аутизам е невладина и непрофитна научна организација чии што цели се откривање на причините на АСН, рана дијагноза и рана интервенција, поддршка на правата на лицата со аутизам и нивните семејства и подобрување на квалитетот на нивниот живот воопшто.

Претседател на МНЗА

Merry Christmas

Linkedin   
Whatsapp   

Dear colleagues and friends,

As we are coming to another year’s end, we want to thank you all for your collaboration in supporting MSSA vision. 2018 has been an important year for the Macedonian Scientific Society for Autism agenda in the region and as well.

The new year 2019 brings new and exciting challenges and opportunities. We look forward to these and to many more exciting developments ahead.

We wish you and your families a joyful holiday season and a Happy New Year!

MSSA Team