Работилница: “Пролет, лето, есен, зима…И повторно пролет“

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани,

Од први до петти март 2019 година во просториите на Национална Галерија на Македонија поточно во објектот „Чифте Амам”  лоциран во старата скопска чаршија и оваа година како дел од проектот “Уметност за сите“ се одржаа низа на работилници овој пат под мотото: „Пролет, лето, есен, зима…И повторно пролет“  наменети за децата со аутистичен спектар на нарушувања. На работилниците учествуваа и членови на МНЗА кои се дел од овој двогодишен проект.

Целта на работилниците е создавање на уметност од страна на децата и лицата со АСН кое  може да има терапевтски аспект, а исто така придонесува и за позитивни промени на нивното социјално однесување и насочување на вниманието.   Преку користење на различни материјали (хартија, каменчиња, листови од дрвја, колаж и сл.) бои и техники децата ја истакнуваа својата креативност, ги сликаа и претставуваа годишните времиња доживеани од свој агол. Покрај уметноста и „магијата“ која беше создавана во „Чифте Амам”, овие денови беа исполнети со дружба, забава и насмевки на  лицата со АСН, нивните семејства, специјалните едукатори и вработените од оваа институција. овие акгтивности ќе финишираат во месец април, каде што во Националната Галерија на Македонија ќе бидат изложени сликите на платна, како и фотографиите направени за време на овие дружби.

Секретар на МНЗА

#AutismPCP kick-off meeting realized in Patras

Linkedin   
Whatsapp   

Dear colleagues,

I want to inform you that we realized the first meeting of #AutismPCP priject from December 11th to December 12th in Patras, Greece.  Twelve participants from 6 partners countries (Greece, Cyprus, Bulgaria, Romaina, Italy and Macedonia) attended there. Participating Organisations were:

  • D.A.D.A.A (Association of Parents, Legal Guardians & Friends of Children & Adults in Autism spectrum disorders and Aspergers’)
  • MAENDELEO FOR CHILDREN APS
  • Scoala Gimnaziala Smaranda Gheorghiu
  • CYCLISIS
  • SHIPCON LIMASSOL LIMITED
  • PARVI NATIONALEN CENTAR PO DYSLEXIA
  • Macedonian Scientific Society for Autism.

Partners have presented their organizations. Than presentation of project design, work plan, time table, distribution of tasks and responsibilities, were discussed. Also dissemination plan, further dissemination activities/specific tasks, website, social media, leaflet, logo, were subject of this meeting. Autism Life Planning Tools and Intellectual Output with focus on O1 were topics as well.

Next transnational meeting will held in Romania in May 2019.

President of MSSA

#AUTISM PCP – A hollistic approach of person-centred planning for people with Autism

Linkedin   
Whatsapp   

AUTISM PCP‘ is an innovative cross-sectoral partnership project with strong European

added value; as such, ‘AUTISM PCP’ addresses important horizontal as well as sectoral priorities

for the European Union, such as ‘social inclusion, adult learning policies and Early School

Leaving (ESL).

The main objectives of  ‘AUTISM_PCP’ are:

Empowerment of individuals at risk of social exclusion and more specifically empowerment of ASC

individuals

Strengthening of the overall effort for social inclusion and integration of ASC individuals at

mainstream education & society at large

Enhancing competences of professionals and all those individuals, such as family members & relatives, etc., involved in the life of ASC individuals

Raise awareness  to the general public with regards to social inclusion of pupils with Autism

Source: http://www.autismholistic.eu/