Истражување на МНЗА за добри практики на индивидуално насочено планирање кај аутизам

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани колешки и колеги, драги родители на деца со АСН,

Сакам да ве информирам дека МНЗА започна со ново истражување под наслов: „Истражување за добри практики на индивидуално насочено планирање користени од страна на помошниците на лицата со аутизам“ во рамките на Еразмус плус проектот скратено наречен Аутизам ПЦП, во кој ние членовите на МНЗА учествуваме заедно со партнери од Грција, Бугарија, Италија, Романија и Кипар.

Оваа анкета има за цел да собере важни податоци за алатките или методологијата што ги користите како помошници на лицата со аутистичен спектар на нарушување. Ние сметаме на Вашето практично искуство и знаење што сте го стекнале во текот на годините, со цел да ги модифицираме алатките што ги развиваме за подобро да ги покриеме потребите на индивидуалците со аутистичен спектар.

Оваа анкета нема да Ви одземе премногу време бидејќи ние знаеме дека Вашето време е бесценето, како што и за нас се од непроценливо значење Вашите повратни одговори за развојот на овој проект.

Ве замолувам да одвоите 6 минути од вашето приватно или службено време и да ја пополните анкетата. Особенео ова важи за родителите за кои што алатките кои ги развиваме можат многу да им помогнат во развојот на нивните деца при одредени транзиции во текот на животниот век. Анкетата е во Гугл Формулар и не заборавајте на крај да го стиснете копчето Submit.

Однпред ви благодариме на вашата соработливост.

Со почит,

Претседател на МНЗА

Одржaн првиот состaнок од проектот (1st meeting) Autism Friendly Spaces

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувaни колешки и колеги,

Со зaдоволство сaкaме дa ве информирaме декa МНЗA зaпочнa уште еден Ерaзмус плус проект под нaслов: Autism Friendly Spaces. Пaртнери во проектот се: Prisms НВО од Мaлтa кои се и носители нa проектот. Други пaртнери во проектот се:

2. Learning designers, Spain
3. Commission for the Rights of Persons with Disability, Malta
4. Macedonian Scientific Society for Autism, the Republic of Macedonia
5. Aġenzija Żgħażagħ, Malta
6. Autisme – Europe AISBL, Belgium.

Нa состaнокот нaјпрвин се претстaвијa сите учесници. Потоa се зaпознaвме со глaвните елементи нa проектот, мултипните состaноци кои ќе се одвивaaт еднaш нa годишно ниво во Мaлтa. Секaко декa беa спомнaти и очекувaните искоди од истиот. Се воспосaтвијa нaчини зa понaтaмошнa комункaцијa. Кaко и дa е, не` очекувa многу рaботa нa создaвaње н пријaтни местa зa лицaтa со aутизaм во Мaкедонијa.

Претседaтел нa МНЗA

 

Одржана првата обука од АСП проектот

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани читатели,

Сакаме да ве известиме дека на 9 и 10 ноември 2019 година МНЗА ја одржана првата обука во рамките на АСП проектот во Центарот за аутизам во Топанско поле. Проектот е со финансиска поддршка од УНИЦЕФ и амбасадата на Кралството на Велика Британија во Скопје. Програмата за социјални вештини и позитивно родителство е системска интервенција од која е од поголема помош за семејствата со аутизам. Во првата фаза од овој проект се едуцираат професионалците, а во втората родителите на децата со аутистичен спектар на нарушувања. Во првиот викенд професионалците се здобија со следните знаења:

Вовед во аутистичниот спектар на нарушувања;

Визуелна поддршка на учењето;

Позитивни пристапи кон сексуалниот развој и едукација;

Управување со сензорната чувствителност;

Позитивни пристапи кон социјалниот развој, комуникација и интеракција;

Разбирање и управување со предизвикувачкото однесување.

За две седмици продолжуваат обуките и професионалците ќе добијат знаења за социјалните вештини, социјалните приказни и како да ги подобрат социјалните однесувања на своите клиенти. Во продолжение проследете слики од настанот.

Претседател на МНЗА

 

Third #Autism PCP transnational project meeting in Rome

Linkedin   
Whatsapp   

Dear colleagues,

The third Autism PCP transnational project meeting was held on 27-30 September 2019 in Rome, Italy. Representatives from D.A.D.A.A (Association of Parents, Legal Guardians & Friends of Children & Adults in Autism Spectrum Disorders and Aspergers’), Scoala Gimnaziala Smaranda Gheorghiu, Cyclisis, Shipcon Limassol Limited, Parvi Nationalen Centar Po Dyslexia and Macedonian Scientific Society for Autism were hosted by our Italian partners Maendeleo for Children Aps.

The partners discussed several topics regarding the implementation process of the project. The first part was dedicated to overviewing and commenting the report summary as well as discussing the dissemination plan and tools.  In the second part of the meeting a proposed evaluation and sustainability strategy was reviewed and discussed. The third part of the meeting was concerned with an overview of the so far IO1 accomplishments. Additionally, MSSA represented shortly it’s publications plans in relation to the IOs productions. Working discussions followed the presentations on all IO products. Further work was organized in work streams and supervisors were assigned to each workgroup.

Next project meeting will take place in April 2020 in Ruse, Bulgaria.

Vice-president of MSSA

 

Autism Friendly Spaces new MSSA Erasmus plus project

Linkedin   
Whatsapp   

Dear readers,

With great pleasure we want to announce that we got the new #Erasmusplus project togethter with partners from Malta, Spain and Belgium. The title of the project is Autism Friendly Spaces.

The main aim of this project is to create a change in community by :

 • adjusting environments to be more accessible to people with autism
 • providing training and creating awareness in the community
 • helping the social aspect for youth with autism.

Online modules specifically for school educators will be created. A certificate will be
provided once the modules are complete. Providing professional guidance to modify school space into an accessible and safe space for students with autism.

 • Providing professional guidance and training to employees on autism and how to
  provide an accessible space to people with autism.
 • Creating an Autism Friendly Award which will be given to shops/services who fulfill
  the criteria.
 • Creating a website and an app with information and location about the awarded
  services and shops which are participating in this project and the services that are being
  offered.

President of MSSA

Signed cooperation agreement between UNICEF MK and MSSA

Linkedin   
Whatsapp   

Dear colleagues,

We are glad to announce that we signed a cooperation agreement between UNICEF MK and Macedonian Scientific Society for Autism on the project entitled: “Autism Social Skills and Positive Parenting Program. It is a small scale funding agreement and the duration of the project will be one year. With this, our NGO will help again to the children with #autism in Macedonia and their families as well. We are working in continuum 19 years on the improvement of the quality of life of those vulnerable category of our citizens. I would like to express my gratitude to all involved persons in this first stage of the project. We hope that the final results of the project will satisfied families who have children with autism.

President of MSSA

 

Работилница: “Пролет, лето, есен, зима…И повторно пролет“

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани,

Од први до петти март 2019 година во просториите на Национална Галерија на Македонија поточно во објектот „Чифте Амам”  лоциран во старата скопска чаршија и оваа година како дел од проектот “Уметност за сите“ се одржаа низа на работилници овој пат под мотото: „Пролет, лето, есен, зима…И повторно пролет“  наменети за децата со аутистичен спектар на нарушувања. На работилниците учествуваа и членови на МНЗА кои се дел од овој двогодишен проект.

Целта на работилниците е создавање на уметност од страна на децата и лицата со АСН кое  може да има терапевтски аспект, а исто така придонесува и за позитивни промени на нивното социјално однесување и насочување на вниманието.   Преку користење на различни материјали (хартија, каменчиња, листови од дрвја, колаж и сл.) бои и техники децата ја истакнуваа својата креативност, ги сликаа и претставуваа годишните времиња доживеани од свој агол. Покрај уметноста и „магијата“ која беше создавана во „Чифте Амам”, овие денови беа исполнети со дружба, забава и насмевки на  лицата со АСН, нивните семејства, специјалните едукатори и вработените од оваа институција. овие акгтивности ќе финишираат во месец април, каде што во Националната Галерија на Македонија ќе бидат изложени сликите на платна, како и фотографиите направени за време на овие дружби.

Секретар на МНЗА

#AutismPCP kick-off meeting realized in Patras

Linkedin   
Whatsapp   

Dear colleagues,

I want to inform you that we realized the first meeting of #AutismPCP priject from December 11th to December 12th in Patras, Greece.  Twelve participants from 6 partners countries (Greece, Cyprus, Bulgaria, Romaina, Italy and Macedonia) attended there. Participating Organisations were:

 • D.A.D.A.A (Association of Parents, Legal Guardians & Friends of Children & Adults in Autism spectrum disorders and Aspergers’)
 • MAENDELEO FOR CHILDREN APS
 • Scoala Gimnaziala Smaranda Gheorghiu
 • CYCLISIS
 • SHIPCON LIMASSOL LIMITED
 • PARVI NATIONALEN CENTAR PO DYSLEXIA
 • Macedonian Scientific Society for Autism.

Partners have presented their organizations. Than presentation of project design, work plan, time table, distribution of tasks and responsibilities, were discussed. Also dissemination plan, further dissemination activities/specific tasks, website, social media, leaflet, logo, were subject of this meeting. Autism Life Planning Tools and Intellectual Output with focus on O1 were topics as well.

Next transnational meeting will held in Romania in May 2019.

President of MSSA

#AUTISM PCP – A hollistic approach of person-centred planning for people with Autism

Linkedin   
Whatsapp   

AUTISM PCP‘ is an innovative cross-sectoral partnership project with strong European

added value; as such, ‘AUTISM PCP’ addresses important horizontal as well as sectoral priorities

for the European Union, such as ‘social inclusion, adult learning policies and Early School

Leaving (ESL).

The main objectives of  ‘AUTISM_PCP’ are:

Empowerment of individuals at risk of social exclusion and more specifically empowerment of ASC

individuals

Strengthening of the overall effort for social inclusion and integration of ASC individuals at

mainstream education & society at large

Enhancing competences of professionals and all those individuals, such as family members & relatives, etc., involved in the life of ASC individuals

Raise awareness  to the general public with regards to social inclusion of pupils with Autism

Source: http://www.autismholistic.eu/