World #Autism Awareness Month by MSSA angle

Linkedin   
Whatsapp   

Macedonian Scientific Society for Autism took a part in Autism Europe’s campaign. To mark World Autism Awareness Day (WAAD), April 2, Autism-Europe has launched a Europe-wide awareness raising campaign “A New Dynamic for Autism” to call for policies that support the urgent needs of people on the autism spectrum across the European Union, in the context of the upcoming European Parliament elections. We translated all the documents into Macedonian and share them into mass and social media as well.

MSSA is realized the third phase of the project “Art for All” together with National Gallery of Macedonia, and we conducted the exhibition entitled “Spring, Summer, Autumn, Winter … and Spring again”. Namely, there were 60 works on canvas made by children and youth with autism, included from several cities in the country.

The second public forum on “Cultural Inclusion of People with Disabilities” was held in the National Gallery as part of the activities from the project “Art for All”. The forum dedicated to culture as an important factor of change in the process of social inclusion of people with ASD and other disabilities. Ivana Vasilevska Petrovska, M.A., stressed that a society that strives to be inclusive has the obligation to take appropriate measures to provide people with autism opportunities for development and use of their creative, artistic and intellectual potential for their benefit, as well as a benefit for society.

Prof. Dr. Vladimir Trajkovski gave interviews about state of art for ASD in Macedonia and Autism PCP project into three national TV stations.

smartcapture

 

Like us on Facebook

Linkedin   
Whatsapp   

Трибина на тема„ Културолошка инклузија на лицата со посебни потреби“

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани колешки и колеги,

Вчера на 05.04.2019 во Националната галерија на Македонија се одржа втората по ред трибина на тема „Културолошка инклузија на лицата со посебни потреби“ во рамки на проектот „ Уметност за сите “. Со трибината посветена на културата како важен фактор на промена во процесот на социјална инклузија на лицата со посебни потреби се заокружува третата, претпоследна фаза на овој проект под покровителство  на амбасадата на Кралство Холандија во Република Македонија, чиј координатор е м-р Маја Димитрова.

На настанот свои излагања имаа г-ѓа Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика, г-дин Енвер Хусеини – Државен секретар во Министерство за образование и наука, д-р Дита Старова Ќерими, директор на Националната Галерија на Македонија, м-р Драги Целевски, државен советник кај Народен правобранител, проф. Ибрахим Беди, Продекан на факултетот за ликовна уметност, проф. д-р Владимир Мартиновски, Катедра за општа и компративна книжевност при Филолошкиот факултет и м-р Ивана Василевска Петровска, дефектолог, потпретседател на Македонското научно здружение за аутизам.

М-р Ивана Василевска Петровска истакна дека општеството кое се стреми да биде инклузивно, има обврска да преземе соодветни мерки за да им обезбеди на лицата со аутизам можности за развој и користење на нивниот креативен, уметнички и интелектуален потенцијал, за нивна корист, како и придобивка за општетството.  Ваквите настани и активностите од овој проект, се еден придонес кон трансформирање на перцепциите во однос на лицата со аутизам. На овој начин сите општествени чинители можат да ги доживеат овие уметници  како нешто повеќе од аутистични. Преку ликовното творештво се креираат начини овие уметници да бидат видени како способни, а нивните силни страни да бидат видливи, вреднувани, посакувани и ценети.

Исто така, таа ја искористи оваа прилика да ги промовира активностите на МНЗА во следниот период во рамки на проектот Индивидуално насочено планирање за лицата со аутизам.

Трибината се одржа во во амбиентот на изложбата „ Пролет, лето, есен, зима… и повторно пролет“ изработена од учениците со аутизам, а беше прикажано краткото

видео на Кирил Шентевски, снимено за време на креативните работилници.

Потпретседател на МНЗА

 

  

 

Exhibition: “Spring, summer, autumn, winter…and spring again”

Linkedin   
Whatsapp   

Dear friends,

MSSA is very pleased to inform you that on 04 April 2019, in the premises of the National Gallery of Macedonia, located in Cifte Amam, the third phase of the project “Art for All” was realized, i.e. an exhibition entitled “Spring, Summer, Autumn, Winter … and Spring again”. Namely, there were 60 works on canvas made by children and youth with autism, included from several cities in the country. The exhibition was hosted by the project coordinator Maja Dimitrova, and opened by the sponsor of the project “Art for All” – the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in the Republic of Macedonia, Wouter Plomp.  The exhibition was enriched with the music point of the remarkable young violinist Philip Volkan.  All the participants from this project, including MSSA members, received an acknowledgment of their participation, investment and active work with the children during the workshops.

We are happy to be part of this project that we managed through art to look at the world from a different angle – through the eyes of these children.

Look at autism with your heart, your eyes may miss something…

Secretary of MSSA

Манифест на Аутизам Европа за европските избори 2019

Linkedin   
Whatsapp   

                                                   

 Нова динамика за аутизам

 

Изборите за Европскиот парламент ќе се одржат од 23 до 26 мај 2019 година и по тој повод Аутизам Европа ги повикува идните членови на Европскиот парламент (ЕП) да ја искажат својата поддршка за унапредување на правата на лицата со аутизам низ цела Европа во следниот законодавен мандат 2019-2024.

Се проценува дека 5 милиони луѓе се во аутистичниот спектар во Европската унија. Повеќето од нив се соочуваат со широко распространета дискриминација во многу области од нивниот живот, како и со социјално исклучување.

Со цел да одговориме на секојдневните предизвици со кои се соочуваат аутистичните лица, ги повикуваме идните европратеници, но и другите релевантни чинители – како што се Европската комисија, Европскиот совет и земјите-членки :

 • Да промовираат целосна имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со инвалидност (UNCRPD) преку амбициозна стратегија на ЕУ за попреченост по 2020 година, не оставајќи никого зад себе.

Аутизам Европа со задоволство го поздравува фактот дека во 2018 година конечно се оствари ратификацијата на UNCRPD од страна на сите 28 земји членки на Европската унија. Сепак, ратификацијата дефинитивно не е последното средство.

Целосната имплементација на UNCRPD бара да бидат земени предвид сите групи на лица со инвалидност. Ова е особено важно затоа што аутизмот понекогаш е опишан како невидлива попреченост во споредба со другите, што значи дека специфичните потреби на лицата со аутизам во однос на пристапноста и поддршката имаат тенденција да бидат заборавени.

Новата ЕУ Стратегија за инвалидност по 2020 година треба да се осврне на различноста на лицата со посебни потреби, за да им овозможи на сите нив целосно да ги уживаат своите права.

За да се постигне оваа цел, клучно е дека следната стратегија е поткрепена со соодветно финансирање преку идната повеќегодишна финансиска рамка 2021-2027 (МФФ) и дека голем број на организации за лица со инвалидност кои претставуваат различни групи се финансиски поддржани да го следат и информираат за процесот на ниво на ЕУ.

Инвалидноста, исто така, треба да биде вклучена во сите области на политиката, особено на имплементација на столбот на социјалните права на ЕУ и нејзините иницијативи. Заедно со Европскиот форум за инвалидност (ЕДФ) и другите мрежи за инвалидност, ние се повикуваме на нивото на социјална заштита за лицата со посебни потреби, за унапредување на вработувањето и инклузивни работни места, целосен пристап до образование со индивидуална поддршка и пристап до соодветни услуги за поддршка на животот во заедницата.

 • Да преземат мерки во врска со писмената декларација на Европскиот парламент во 2015 година за аутизам, повикувајќи се на европската стратегија

Имајќи предвид дека луѓето со аутизам се соочуваат со слични предизвици во многу аспекти од нивниот живот низ ЕУ, таа може да игра важна улога во поддршката на размената на најдобрите практики, поттикнување соработка и насочување на напорите. Европскиот пристап исто така, треба да обезбеди поддршка за луѓето со аутизам и нивните семејства да ги остваруваат своите права за полесно слободно движење.

Аутизмот е доживотна инвалидност и треба да се разгледа целосниот животен циклус. Поддршката за луѓето со аутизам и нивните семејства и поттикнување на вистински подобрувања во благосостојбата бара повеќе од само самостојни политики.

Таа повикува на холистички пристап во различни области на политиката, кои работат заедно за поддршка на аутистичната заедница во сите аспекти на нивниот живот, од пристап до дијагноза, до образование, вработување, домување и поддршка за живот во заедницата итн.

Ги повикуваме европарламентарците и другите релевантни засегнати страни на ниво на ЕУ и на национално ниво :

 1. Да се ​​поттикнат земјите членки на ЕУ да усвојат меѓусекторски национални стратегии или акциони планови да одговорат на потребите и да поттикнат вклучување на аутизам, во согласност со UNCRPD и меѓународните препораки
 2. Да се ​​промовира координацијата помеѓу сите земји членки за сите релевантни политики за поддршка на аутизам и нивните семејства
 3. Да се ​​подобри квалитетот на службите за поддршка на заедницата за вклучување во цела Европа и да се прекине сегрегацијата, особено преку употреба на европските структурни и инвестициски фондови, во согласност со UNCRPD
 4. Да се ​​донесат принципи за најдобрите практики и да се поттикне размена на знаења помеѓу земјите членки во врска со обезбедувањето на најдобра поддршка за луѓето со аутистичен спектар.
 5. Да се ​​промовира соодветна обука на професионалци низ секторите за да се развие разбирањето и ефективната поддршка за аутизмот
 6. Да се ​​поддржи истражување и мрежи на експерти со цел да се подобри квалитетот на животот на аутизмот во ЕУ
 7. Да се бори против стигмата и предрасудите кон луѓето со аутизам, особено преку кампањи за подигање на свеста
 8. Да се поддржи движечката улога и вклучувањето на лицата со аутизмот и нивните семејства преку репрезентативни организации за аутизам во текот на овие процеси.

Сега, да дадеме заклетва за аутизмот и да се посветиме на тоа:

 • да се поддржат луѓето со аутизам од сите возрасти и потреби, и нивните семејства, во нивнатa парламентарна работа;
 • да се поддржат мерките за целосно вклучување на аутизмот во општеството, и целосно почитување на нивните права како што е наведено во Конвенцијата на Обединетите нации за Правата на лицата со инвалидност;
 • да се поддржи отстранувањето на бариерите што ги спречуваат луѓето со аутизам да се вклучат во образованието, вработувањето и во други области од животот што може да поттикне поголема автономија;
 • поддршка на инвестициите преку иницијативите на ЕУ кои ќе го поддржуваат социјалното вклучување на луѓето со аутизам и поддршка за нивните единствени потреби;
 • поддршка на промовирање на дијагностицирање и рана интервенција базирана на наука за децата со аутизам;
 • бидете отворени за дискусија за прашања важни за заедницата со аутизам со репрезентативни организации за аутизам.
Преземете ја заклетвата, потпишете ја и испратете ја на communication@autismeurope.org

 

МНЗА се придружи во кампањата за #WAAD2019 заедно со Аутизам Европа

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани колешки и колеги,

Уште пред три седмици МНЗА се придружи на кампањата за одбележување на светскиот ден на аутизмот 2 април заедно со Аутизам Европа. Ги преведовме на македонски јазик нивните материјали кои се достапни на нивната веб страница. Алатките за кампањата можете да ги преземете од следниот линк.

Светскиот ден на аутизмот е прогласен од Генералното Собрание на Обединетите Нации во 2007 година како ден на кој треба да се посвети внимание на ургентните потреби на лицата со аутизам ширум светот. МНЗА овој ден го одбележува од 2011 година.

Се претпоставува дека 7 милиони луѓе во ЕУ имаат аутистичен спектар на нарушување. Многу од нив се соочуваат со дискриминација и се подложни на социјална исклученост. За да одговори на секојдневните предизвици со кои се соочуваат лицата со аутизам Аутизам Европа ја започна кампањата под наслов: „Нова динамика за аутизмот. I ∞ аутизам”. Покрај тоа што македонскиот јазик се` уште не е еден од официјалните јазици во ЕУ, ние како МНЗА сепак успеавме да го наметнеме и да се појават овие материјали на нашиот македонски јазик на нивната веб страница.

Аутизмот е доживотна состојба и во сите земји членки на ЕУ, а и надвор од неа лицата со АСН се соочуваат со слични предизвици како што се: навремена дијагноза, образование, здравствени услуги, домување и животна поддршка од страна на заедницата. Потребен е холистичен пристап за потребите на овие лица кој ние членовите на МНЗА секојдневно го применуваме во нашите активности и проекти.

Сите вие што сакате да се вклучите во кампањата можете да ја поддржите на одреден начин. Прво, можете да ги споделувате на социјалните медиуми сите алатки од погорниот линк на македонски јазик користејќи го хаштагот #AutismDay2019. Официјалното видео за кампањата е креирано од Аутизам Шпанија, членка на Аутизам Европа. Целта е што подобра социјална инклузија на лицата со аутизам. АЕ ја објави алатката за кампањата која ги објаснува целите на кампањата и вклучува материјали и стратегии на повеќе од 14 јазици, како и на формат лесен за читање.

Македонското научно здружение за аутизам е невладина и непрофитна научна организација чии што цели се откривање на причините на АСН, рана дијагноза и рана интервенција, поддршка на правата на лицата со аутизам и нивните семејства и подобрување на квалитетот на нивниот живот воопшто.

Претседател на МНЗА

Workshop Spring, Summer, Autumn, Winter… and Spring again

Linkedin   
Whatsapp   

Respected colleagues and friends,

From the first to the fifth of March 2019 in the premises of the National Gallery of Macedonia, more precisely in the building “Chifte Amam” located in the Old Skopje Bazaar, this year as part of the “Art for All” project, a series of workshops were held this time under the motto “Spring, summer, autumn, winter … And again spring “intended for children with an autistic spectrum of disorders. The workshops were attended by members of MSSA who are part of this two-year project.

The purpose of the workshops is to create art by children and people with ASD who can have a therapeutic aspect, and also contributes to positive changes in their social behavior and focusing attention. Through the use of different materials (paper, stones, leaves, collages, etc.) colors and techniques, children emphasized their creativity, took pictures and presented the seasons experienced at their own pace. Apart from the art and the “magic” created in “Chifte Amam”, these days were filled with friendship, fun and smiles of the people with ASD, their families, special educators and the employees of this institution. these activities will finish in April, where the pictures of the canvases will be displayed in the National Gallery of Macedonia, as well as the photographs made during these friendships.

Secretary of MSSA

Happy New Year 2019

Linkedin   
Whatsapp